Eksamensinfo

Tilgjengelige nettsider ved eksamen

Felles nasjonale nettressurser

Kandidat.udir.no Prøvegjennomføringssystem (tidligere pgsa.udir.no). For nedlasting av eksamensoppgave og levering av eksamensbesvarelse.
Informasjon til privatister IKT-teknisk informasjon til privatister.
Adobe Help Center Adobe Help Center.
Allkunne.no Digitalt oppslagsverk på nynorsk.
Artsdatabanken.no Kunnskapsbank om naturmangfold.
Baakoeh.oahpa.no Sørsamisk ordbok.
Bane NOR operativt regelverk Bane NOR SF operativt regelverk.
Bane NOR teknisk regelverk Bane NOR SF tekniske regelverk.
Bufdir.no Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Bion.no Bioteknologirådets nettside.
Bokmålsordboka/Nynorskordboka Språkrådets ordbøker, i samarbeid med Universitetet i Bergen.
Brreg.no Brønnøysundregisteret.
Dsb.no Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Duden.de Tysk ettspråklig ordbok.
E-helse Statistisk klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer.
Felleskatalogen.no Felleskatalogen over farmasøytiske preparater markedsført i Norge.
Folkogforsvar.no Partipolitisk nøytral paraplyorganisasjon som driver med informasjonsarbeid om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.
Forskning.no Nettavis for norske og internasjonale forskningsnyheter.
Forskningsetikk.no FEK – De nasjonale forskningsetiske komiteene.
Geogebra.org Last ned eller bruk Geogebra.
FN Sambandet - Globalis Interaktivt verdens-atlas fra FN-SAMBANDET.
Folkehelseinstituttet.no Folkehelseinstituttet.
Helfo.no Helfo.no, en etat under Helsedirektoratet.
Helsedirektoratet.no Helsedirektoratet.
Idunn.no.no Universitetsforlagets digitale plattform for fag- og forskningstidsskrifter.
Ilmainensanakirja.fi Finsk ordbok.
IMO.org The International Maritime Organization (IMO).
Islex – islandsk ordbok Islex – islandsk ordbok.
Kildekompasset.no Kildekompasset - Styr unna plagiering.
Kuvsje.oahpa.no Sørsamisk læringsstier
Landbruksdirektoratet.no Landbruksdirektoratet.
LeRobert.com Fransk ordbok.
Leseverktøy Leseverktøy fra Fagbokforlaget.
Lexico.com Lexico - engelsk/spansk ordbok.
Lexin.oslomet.no LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen.
Lovdata.no Lovdatas åpne nettsted på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter.
Mattilsynet.no Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler.
Mediebedriftene.no Mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon.
Medietilsynet.no Medietilsynet skal bidra til å realisere staten sitt mediepolitiske mål.
Miljodirektoratet.no Miljødirektoratets nettside
Min stemme – Eidsvoll 1814 Min stemme er et nettsted som skal fremme demokrati og deltagelse i barnehage og skole.
Naob.no Norsk akademisk ordbok.
Nb.no Nasjonalbiblioteket.
Ndla.no Digital Læringsarena. Digitale læremidler for videregående opplæring modifisert for bruk under eksamen.
NGU.no NGU - Norges geologiske undersøkelse.
Nhi.no Norsk helseinformatikk.
Nibio.no Norsk institutt for bioøkonomi.
Noklus.no NOKLUS – Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser.
Norges-Bank.no Norges Bank er sentralbanken i Norge og skal sikre prisstabilitet og finansiell stabilitet.
Norges Lastebileierforbund Norges Lastebilforbund - Ordliste.
Norsk presseforbund Norsk Presseforbund er en paraplyorganisasjon for frie redaktørstyrte medier, herunder redaktører, journalister og utgivere, som følger Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.
Norgeshistorie.no Norgeshistorie.no er et nettsted som formidler historie på et lett forståelig språk.
Norsksidene.no Norsksidene er en åpen ressurs som Globalskolen, Norsk Nettskole og Høgskulen i Volda står bak.
Nupi.no Norsk utenrikspolitisk institutt.
NVE.no Norges vassdrags- og energidirektorat.
Olympiatoppen.no Olympiatoppen har det operative ansvar og myndighet til å utvikle norsk toppidrett.
Pewresearch.com Pew Research Center.
Powerthesaurus.org Power Thesaurus – engelsk ordbok.
Proff.no Profftorget.
Psykiskhelse.no En paraplyorganisasjon som jobber for et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle.
Psykologitidsskriftet.no Tidsskrift for Norsk psykologforening.
Real Academia Española Spansk ettspråklig ordbok.
Regjeringen.no Regjeringens nettside.
Reiseliv Reiseliv - fra Fagbokforlaget.
Rovdata.no Nasjonal leverandør av bestandstall for rovdyr.
Sanakirja.org Finsk ordbok.
Sanit.oahpa.no Nordsamisk ordbok.
Sjofartsdir.no Sjøfartsdirektoratet.
Skriveverktøy - Fagbokforlaget. Dette skriveverktøyet hjelper deg å skrive tekster i norskfaget.
Snl.no Webutgaven av Store norske leksikon.
Sokogskriv.no Tips og råd til akademisk skriving.
Sprakradet.no Nettsiden til språkrådet,statens fagorgan i språkspørsmål .
Statens Vegvesen. Vegvesen yrkestransport.
Ssb.no Statistisk sentralbyrå.
Stortinget.no Stortingets nettside.
Tangorin.com Japansk ordbok.
Tegnordboka.no Oversikt over tegn som er i bruk av døve i Norge. Obs: siden tar litt tid å laste inn.
Trinket.io Interaktiv Python-editor
Udir.no Utdanningsdirektoratets nettsider
Verbix.com Verbbøying på flere språk.
VigoIKS.no VigoIKS Eksamen.
Viten.no Viten - Naturfagsenteret.
VoxPublica.no Nettmagasin om demokrati og ytringsfrihet.
W3schools.com Ressurser for bl.a. HTML og Javascript.
Wordreference.com Flerspråklig ordbok.

Fylkesspesifikke og/eller lisensbelagte nettressurser

Denne listen kan oppdateres nærmere eksamen
Brettboka.no Digitale lærebøker.
Byggforsk.no Dokumenterte løsninger for deg som bygger, prosjekterer og forvalter bygninger.
Campus Inkrement Undervisningsplattform basert på omvendt undervisning.
Conjugaison.com Fransk verbbøying.
Español Tres Digital Digitalt læreverk i Spansk. Krever lisens.
Julev.no Lulesamisk ordbok
Ordnett.no Webutgave av Ordnett Pluss.
p5js.org JavaScript bibliotek.
Retriever.no Mediearkiv.
Smartbok.no Digitale lærebøker.
Thesaurus.com Engelsk synonymordbok.
Unibok.no Digitale lærebøker.

Heldagsprøver

Ved heldagsprøver er det også tillatt å bruke læringplattformen

Its learning


footer