Tilgjengelige nettsider ved eksamen

Felles nasjonale nettressurser

Pgsa.udir.no Prøvegjennomføringssystem. For nedlasting av eksamensoppgave og levering av eksamensbesvarelse.
Allkunne.no Digitalt oppslagsverk på nynorsk.
Bion.no Bioteknologirådets nettside.
Brreg.no Brønnøysundregisteret.
FN - Globalis Interaktivt verdens-atlas fra FN-SAMBANDET
Lexin.udir.no LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen.
Lovdata.no Lovdatas åpne nettsted på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter.
Norges-Bank.no Norges Bank er sentralbanken i Norge og skal sikre prisstabilitet og finansiell stabilitet.
Ndla.no Digital Læringsarena. Digitale læremidler for videregående opplæring modifisert for bruk under eksamen.
Norsksidene.no Norsksidene er en åpen ressurs som Globalskolen, Norsk Nettskole og Høgskulen i Volda står bak.
Nupi.no Norsk utenrikspolitisk institutt.
Psykologitidsskriftet.no Tidsskrift for Norsk psykologforening.
Regjeringen.no Regjeringens nettside
W3schools.com Ressurser for bl.a. HTML og Javascript
Sprakradet.no Språkrådets ordbøker
Snl.no Webutgaven av Store norske leksikon
Skriveverktøy - Fagbokforlaget Dette skriveverktøyet hjelper deg å skrive tekster i norskfaget.
Ssb.no Statistisk sentralbyrå
Stortinget.no Stortingets nettside
Baakoeh.oahpa.no Sørsamisk ordbok
Kuvsje.oahpa.no Sørsamisk læringsstier
Sanit.oahpa.no Nordsamisk ordbok
Kielitoimistonsanakirja.fi Finsk ordbok
Ilmainensanakirja.fi Finsk ordbok
Sanakirja.org Finsk ordbok
Bane NOR teknisk regelverk Bane NOR SF tekniske regelverk
Helsedirektoratet.no Helsedirektoratet
Nhi.no Norsk helseinformatikk
Felleskatalogen.no Felleskatalogen over farmasøytiske preparater markedsført i Norge
Sjofartsdir.no Sjøfartsdirektoratet
Nb.no Nasjonalbiblioteket
Presse.no Norsk presseforbund

Fylkesspesifikke og lisensbelagte nettressurser

Denne listen kan oppdateres nærmere eksamen
Ordnett.no Webutgave av Ordnett Pluss.
Ordbok.uib.no Bokmål- og nynorskordbok fra Universitetet i Bergen.
Julev.no Lulesamisk ordbok
Miljodirektoratet.no Miljødirektoratets nettside
Kildekompasset.no Kildekompasset (Ikke lengre tilgjengelig grunnet kapasitetsbegrensinger hos leverandør).
Onoma.es Spansk språkside
LeRobert.com Fransk språkside (Gratistjenesten er lagt ned)
Glosbe.com Fransk språkside
LeFigaro.fr Fransk språkside (Ikke lengre tillatt grunnet mulighet for å oversette hele setninger på flere språk)

Heldagsprøver

Ved heldagsprøver er det også tillatt å bruke læringplattformen Its learning


Programvare

Nedlasting av Ordnett Pluss for PC
Nedlasting av Ordnett Pluss for Mac