Eksamensinfo

Tilgjengelige nettsider ved eksamen

Felles nasjonale nettressurser

Pgsa.udir.no Prøvegjennomføringssystem. For nedlasting av eksamensoppgave og levering av eksamensbesvarelse.
Allkunne.no Digitalt oppslagsverk på nynorsk.
Bion.no Bioteknologirådets nettside.
Brreg.no Brønnøysundregisteret.
FN - Globalis Interaktivt verdens-atlas fra FN-SAMBANDET
Lexin.udir.no LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen.
Lovdata.no Lovdatas åpne nettsted på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter.
Norges-Bank.no Norges Bank er sentralbanken i Norge og skal sikre prisstabilitet og finansiell stabilitet.
Ndla.no Digital Læringsarena. Digitale læremidler for videregående opplæring modifisert for bruk under eksamen.
Norsksidene.no Norsksidene er en åpen ressurs som Globalskolen, Norsk Nettskole og Høgskulen i Volda står bak.
Nupi.no Norsk utenrikspolitisk institutt.
Psykologitidsskriftet.no Tidsskrift for Norsk psykologforening.
Regjeringen.no Regjeringens nettside
W3schools.com Ressurser for bl.a. HTML og Javascript
Språkrådets ordbok Språkrådets ordbøker, i samarbeid med Universitetet i Bergen
Snl.no Webutgaven av Store norske leksikon
Skriveverktøy - Fagbokforlaget Dette skriveverktøyet hjelper deg å skrive tekster i norskfaget.
Ssb.no Statistisk sentralbyrå
Stortinget.no Stortingets nettside
Wordreference.com Flerspråklig ordbok (ny fra våren 2019)
Folkehelseinstituttet.no Folkehelseinstituttet (ny fra våren 2019)
Naob.no Norsk akademisk ordbok (ny fra våren 2019)
Proff.no Profftorget (ny fra våren 2019)
Dle.rae.es Spansk ettspråklig ordbok (ny fra våren 2019)
Duden.de Tysk ettspråklig ordbok (ny fra våren 2019)
Baakoeh.oahpa.no Sørsamisk ordbok
Kuvsje.oahpa.no Sørsamisk læringsstier
Sanit.oahpa.no Nordsamisk ordbok
Kielitoimistonsanakirja.fi Finsk ordbok
Ilmainensanakirja.fi Finsk ordbok
Sanakirja.org Finsk ordbok
Bane NOR teknisk regelverk Bane NOR SF tekniske regelverk
Helsedirektoratet.no Helsedirektoratet
Nhi.no Norsk helseinformatikk
Felleskatalogen.no Felleskatalogen over farmasøytiske preparater markedsført i Norge
Sjofartsdir.no Sjøfartsdirektoratet
Nb.no Nasjonalbiblioteket
Presse.no Norsk presseforbund
E-helse Statistisk klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer (ny fra våren 2019)
FHI.no Folkehelseinstituttet (ny fra våren 2019)
Helfo.no Helfo.no, en etat under Helsedirektoratet (ny fra våren 2019)
Bufdir.no Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (ny fra våren 2019)
Artsdatabanken.no Kunnskapsbank om naturmangfold (ny fra våren 2019)
Rovdata.no Nasjonal leverandør av bestandstall for rovdyr (ny fra våren 2019)
Landbruksdirektoratet.no Landbruksdirektoratet (ny fra våren 2019)
Nibio.no Norsk institutt for bioøkonomi (ny fra våren 2019)
Vegvesen.no Vegvesen yrkestransport (ny fra våren 2019)
Lastebil.no Norges Lastebilforbund - Ordliste (ny fra våren 2019)
IMO.org The International Maritime Organization (IMO) (ny fra våren 2019)

Fylkesspesifikke og/eller lisensbelagte nettressurser

Denne listen kan oppdateres nærmere eksamen
Ordnett.no Webutgave av Ordnett Pluss.
Ordbok.uib.no Bokmål- og nynorskordbok fra Universitetet i Bergen.
Julev.no Lulesamisk ordbok
Miljodirektoratet.no Miljødirektoratets nettside
Onoma.es Spansk språkside
Glosbe.com Fjernet fra listen grunnet kapasitetsproblemer
Conjugaison.com Fransk verbbøying (ny fra våren 2019)
Thesaurus.com Engelsk synonymordbok (ny fra våren 2019)
p5js.org JavaScript bibliotek (ny fra våren 2019)
Sokogskriv.no Tips og råd til akademisk skriving (ny fra våren 2019)
Retriever.no Mediearkiv (ny fra våren 2019)
Lokus.no Aschehougs digitale læremidler (ny fra våren 2019)
Unibok.no Digitale lærebøker (ny fra våren 2019)
Smartbok.no Digitale lærebøker (ny fra våren 2019)
Brettboka.no Digitale lærebøker (ny fra våren 2019)
Español Tres Digital Digitalt læreverk i Spansk. Krever lisens. (ny fra våren 2019)

Heldagsprøver

Ved heldagsprøver er det også tillatt å bruke læringplattformen

Its learning


footer